Keuzemenu voor gebruik Vastgoedscanner aangepast

Maakt u gebruik van de Vastgoedscanner? Dan moet u via een keuzemenu aangeven op welke juridische grond u gebruik maakt van de gegevens uit de Vastgoedscanner. In dit keuzemenu is de derde optie aangepast.  Deze optie komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die in 2020 is aangescherpt.

Banken, verzekeraars, notarissen, accountants en administratiekantoren zijn verplicht om op basis van deze wet een cliëntenonderzoek in te stellen en kunnen, zo stelt de Wwft, daartoe gebruik maken van alle bestaande openbare registers, en sommige basisregistraties waaronder de Landelijke Voorziening WOZ. Deze verplichting heeft gevolgen voor de onderbouwing van de toegang tot de WOZ-gegevens die via de VGS kunnen worden opgevraagd: de Wwft verschaft door de onderzoeksverplichting het gerechtvaardigd belang  om in de VGS WOZ-waarden van niet-woningen op te vragen. Deze optie is als  derde ‘bullet’ opgenomen in het menu van de Vastgoedscanner.

Hoe werkt het keuzemenu?

Stel uzelf de vraag voor wie u deze zoekactie uitvoert en wat het doel is van uw zoekactie.

–    Bent u puur geïnteresseerd in WOZ-gegevens van woningen, kies dan voor de onderste optie in het menu:

  • Ik wil uitsluitende de WOZ-waarde van een woning vanaf 2016 opvragen. Deze is openbaar waardoor een wettelijke grondslag of toestemming van de gebruiker/eigenaar niet benodigd is.

–     Handelt u in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker of eigenaar van het betreffende WOZ-object, dan kiest u de eerste optie:

  • Ik handel in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object.

–     Bent u notaris, dan heeft u ook toegang op grond van artikel 37h van de Wet WOZ en kiest u de tweede optie:

  • Als notaris heb ik op grond van Artikel 37h van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) toegang tot WOZ-gegevens.

–     Werkt u namens een financiële instelling aan een onderzoek op basis van de verplichting uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieel Terrorisme, en heeft u dus een rechtvaardig belang om WOZ-gegevens van niet-woningen op te vragen, kies dan de derde (bijgestelde) optie:

  • Als bank, verzekeraar, notaris, accountant of administratiekantoor heb ik een gerechtvaardigd belang bij de verkrijging van het waardegegeven van een ‘niet-woning’. Dit op grond van Artikel 40 lid 1 van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het gerechtvaardigd belang komt voort uit de verplichting mij opgelegd door de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieel Terrorisme (Wwft).

–     In enkele gevallen heeft u toegang op basis van een Europese afspraak, u kiest dan de vierde optie:

  • Als financiële instelling heb ik vanuit de Europese verordening en richtlijn CRR/CRD IV toegang tot WOZ-gegevens in het kader van het verplicht rapporteren over kredietrisico’s binnen de eigen hypotheekportefeuille aan de ECB.
     

–    Past uw zoekactie in geen van de hierboven beschreven categorieën?

Gaat het u om informatie over niet-woningen, maar heeft u geen toestemming van gebruiker of eigenaar, is er geen gerechtvaardigd belang of kunt u zich niet beroepen op een Europese afspraak?

Dan kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de Vastgoedscanner.

 

DEEL DIT BERICHT