Gegevensgroep Woning uitgebreid

De gegevensgroep WONING UITGEBREID geeft uitgebreide informatie over de opgevraagde woning afkomstig uit de kadastrale én gemeentelijke registratie. Zo vindt u in het rapport een kadastrale en een overzichtskaart waaruit de ligging van het perceel en object blijkt, foto’s van het opgevraagde object, metrische en functionele informatie en een kadastraal bericht object. Bovendien bevat het informatie van referentiewoningen.

Herkomst

Informatie wordt via een webservice rechtstreeks bij het Kadaster opgehaald op basis van de vraag van de gebruiker.

Beschikbaarheid

Het Woninginformatierapport is van 95 % van alle woningen in Nederland beschikbaar, al zijn er enkele zogeheten niet-authentieke adressen die geen relatie hebben met een woninginformatierapport.

Inhoud

De gegevensgroep WONING UITGEBREID bevat de volgende gegevens:

Situatiekaart: Een kleinschalige overzichtskaart (schaal 1:50.000) waarop de ligging van het gevraagde object is aangegeven;
Kadastraal bericht object: Informatie over zakelijke rechten die verbonden zijn met het opgevraagde adres, zoals perceelnummer, laatst bekende koopsom, eigendom en publiekrechtelijke beperkingen;
Uittreksel kadastrale kaart: Een grootschalige kaart (schaal 1:500) waaruit de ligging van het perceel en omliggende percelen blijkt;
Omgevingsfoto’s: Vier omgevingsfoto’s die het dichtst bij het opgevraagde object zijn opgenomen, inclusief kaartje met opnamestandpunt en –richting;
Gemeentelijke informatie: Bouwjaar, inhoud, vloeroppervlak, monumentaanduiding en huur-eigendom-status;
Energielabel: Energie-index en -klasse van het gevraagde object;
Prijsindex koopwoningen: In grafiekvorm getoonde regionale en landelijke prijsindex met onderlinge vergelijking;
Koopsomwaarde pand: Laatst bekende koopsom en geschatte huidige waarde;
Referentiepanden: Ligging, adressering en enkele kenmerken van vergelijkbare panden;
Toelichting: Uitgebreide toelichting op het rapport.

BEKIJK VOORBEELDRAPPORT