Gegevensgroep Plattegrond

De gegevensgroep PLATTEGROND bevat plattegronden van woningen in de gemeente Rotterdam. Het betreft hier veelal de bouwtekeningen die behoren bij de afgegeven bouwvergunning. Niet-vergunningsplichtige wijzigingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd, zijn niet per definitie in de plattegrond doorgevoerd. Plattegronden kunnen gespiegeld zijn ten opzichte van de werkelijke situatie. Dit kan met name voorkomen bij nieuwbouwwoningen die in serie gebouwd zijn zoals rijtjeswoningen, of twee-onder-één-kapwoningen, flatwoningen en appartementen.

Herkomst

De plattegronden zijn afkomstig van de gemeente Rotterdam.

Beschikbaarheid

Van 95 % van de woningen gelegen binnen de gemeente Rotterdam is een plattegrond aanwezig. Nieuwe woningen worden eens per twee jaar aangevuld. Van andere Nederlandse gemeenten is géén plattegrond aanwezig. Het is niet aannemelijk dat meer gemeenten plattegronden gaan leveren.

Relatie tussen adres en plattegrond

In een aantal gevallen zijn meerdere plattegronden beschikbaar op één adres. Dit kunnen bijvoorbeeld etageplattegronden betreffen of een combinatie van stedenbouwkundige tekeningen en indelingsschetsen. Als een adres aan meerdere plattegronden is gerelateerd, dan ontvangt u per aanvraag alle tekeningen. Het tarief geldt altijd per adres, ongeacht het aantal plattegronden dat u krijgt aangeboden. Sommige plattegronden zijn meer dan 20 Mb groot. We vragen u bij een plattegrond dus even geduld te betrachten, voordat u deze kunt raadplegen.

Inhoud

De gegevensgroep PLATTEGRONDEN bevat één of meerdere tekeningen die als bijlage in het rapport worden opgenomen.

BEKIJK VOORBEELDRAPPORT