Gegevensgroep Lokale lasten

De gegevensgroep LOKALE LASTEN geeft de jaarlijkse lasten weer op gemeentelijk niveau. In geval er binnen een gemeente verschillende tarieven gelden (bijvoorbeeld bij een recente herindeling) zijn de lasten adresgerelateerd en worden zij gepresenteerd op basis van het opgevraagde adres. Zowel de Onroerende Zaak Belasting (OZB) als de reinigingsheffing als de rioolheffing wordt in het rapport opgenomen. De lasten worden uitgedrukt in vastrechttarieven of als percentage van de WOZ-waarden en in een aantal gevallen in een combinatie van die twee. Voor de meeste gemeenten kunnen hiermee de lasten expliciet gemaakt worden, in een enkel geval is hiervoor aanvullende informatie nodig over bijvoorbeeld de gezinsgrootte.

Herkomst

De gegevens zijn afkomstig van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) die deze informatie van alle gemeenten vergaart.

Beschikbaarheid

De lastentarieven worden door de gemeenteraden vastgesteld aan het begin van het jaar. Voor enkele (herindelings)gemeenten vindt dit uiterlijk in maart plaats. Vanaf april worden de lasten van het lopende jaar in één keer opgenomen in de Vastgoedscanner.

Inhoud

De gegevensgroep LOKALE LASTEN bevat de volgende gegevens:

 • OZB-tarief eigenaar woning
 • OZB-tarief eigenaar niet-woning
 • OZB-tarief gebruiker niet-woning
 • Tarief reinigingsheffing in gemeenten die alleen vastrecht hanteren dat gelijk is voor alle huishoudens
 • Tarief reinigingsheffing eenpersoonshuishouden
 • Tarief reinigingsheffing tweepersoonshuishouden
 • Tarief reinigingsheffing driepersoonshuishouden
 • Tarief reinigingsheffing op basis van meest gebruikte bak eenpersoonshuishouden
 • Tarief reinigingsheffing op basis van meest gebruikte bak meerpersoonshuishouden
 • Vastrechttarief reinigingsheffing eenpersoonshuishouden bij afvalafhankelijk bedrag
 • Vastrechttarief reinigingsheffing meerpersoonshuishouden bij afvalafhankelijk bedrag
 • Afhankelijkheid resttarief reinigingsheffing
 • Vastrechttarief rioolheffing eigenaren
 • Tarief rioolheffing eigenaren op basis van WOZ-waarde
 • Maximaal tarief rioolheffing eigenaren op basis van de WOZ-waarde
 • Vastrecht rioolheffing eigenaren of gemiddeld bedrag bij gebruik van staffels
 • Vastrechttarief rioolheffing gebruikers
 • Tarief rioolheffing eigenaren eenpersoonshuishouden
 • Tarief rioolheffing eigenaren tweepersoonshuishouden
 • Tarief rioolheffing eigenaren driepersoonshuishouden
 • Vastrechttarief rioolheffing gebruikers bij afhankelijkheid van waterverbruik
 • Tarief rioolheffing gebruikers per m3 bij afhankelijkheid van waterverbruik
 • Beschrijving bij afhankelijkheid van waterverbruik
 • Tarief rioolheffing gebruikers op basis van WOZ-waarde
 • Maximale tarief rioolheffing gebruikers op basis van WOZ-waarde
 • Vastrecht rioolheffing gebruikers of gemiddeld bedrag bij gebruik van staffels

BEKIJK VOORBEELDRAPPORT