Gegevensgroep Kadastraal

De gegevensgroep KADASTRAAL geeft informatie over zakelijke rechten die verbonden zijn met het opgevraagde adres, zoals eigendom en publiekrechtelijke beperkingen. Ook het kadastrale perceel en de laatst bekende koopsom worden vermeld.

Herkomst

Informatie wordt via een webservice rechtstreeks bij het Kadaster opgehaald op basis van de vraag van de gebruiker.

Beschikbaarheid

Kadastrale informatie is van geheel Nederland beschikbaar, al zijn er enkele zogeheten niet-authentieke adressen die geen relatie hebben met kadastrale percelen.

Relatie tussen adres en kadastrale aanduiding

In enkele gevallen is een adres aan meer dan één kadastrale aanduiding gerelateerd. In die situatie wordt u gevraagd een keuze te maken uit deze aanduidingen. Voor elke gekozen aanduiding worden de kadastrale gegevens in het rapport opgenomen. U betaalt in dit geval per kadastrale aanduiding.

Inhoud

De gegevensgroep KADASTRAAL bevat de volgende gegevens:

Per kadastrale aanduiding

  • Kadastrale aanduiding:  De aanduiding van het perceel bestaande uit kadastrale gemeentenaam, sectie, perceelnummer, indexletter en -cijfer;
  • Perceelgrootte:  Oppervlakte van het perceel in m2;
  • Omschrijving kadastraal object:  Omschrijving van het gebruiksdoel zoals dat tijdens de inschrijving geregistreerd is;
  • Soort recht:  Zakelijk recht met verdeling indien sprake is van meerdere rechthebbenden;
  • Gerechtigde:  Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van degene(n) die een zakelijk recht hebben op het perceel;
  • Publiekrechtelijke beperkingen: In het kader van de Wkpb opgelegde beperking op het perceel met soortnaam;
  • Laatst bekende koopsom:  Bedrag uitgedrukt in euro’s van de laatste transactie die heeft plaatsgehad op het perceel;
  • Jaar:  Jaar waarin de laatste verkoop van het perceel en eventuele opstallen heeft plaatsgehad.

BEKIJK VOORBEELDRAPPORT