DataLand zal zijn activiteiten beëindigen per 1 januari 2022 en de Vastgoedscanner zal ophouden te bestaan.

U kunt tot 31 december 2021, 14.00 uur nog rapporten opvragen, daarna sluit deze applicatie.

Lees meer in dit nieuwsbericht.

Toegang & veiligheid

De WOZ-waarde is alleen toegankelijk voor personen die gerechtigd zijn om WOZ-waardes te gebruiken. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u een licentie kunt aanvragen en over de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om misbruik van gegevens tegen te gaan.

Toegang

De Vastgoedscanner is toegankelijk voor:

  • Gebruikers die in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object handelen;
  • Notarissen die op grond van artikel 37h van de wet Waardering Onroerende Zaken toegang hebben tot WOZ-gegevens;
  • Banken, verzekeraars, notarissen, accountants of administratiekantoren die een gerechtvaardigd belang hebben bij de verkrijging van het waardegegeven van een ‘niet-woning’ op grond van artikel 40 lid 1 van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het gerechtvaardigd belang moet voortkomen uit de verplichting opgelegd door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  • Financiële instellingen die vanuit de Europese verordening en richtlijn CRR/CRD IV toegang hebben tot WOZ-gegevens in het kader van het verplicht rapporteren over kredietrisico’s binnen de eigen hypotheekportefeuille aan de ECB.
  • Gebruikers die de WOZ-waarden van woningen vanaf 2016 opvragen.

DataLand behoudt zich het recht voor om bij aanvraag van een licentie te vragen om te bewijzen dat u gerechtigd bent om de WOZ-waarde te gebruiken.

Licentie aanvragen

Een licentie voor de Vastgoedscanner kan bij DataLand worden aangevraagd. Voor het gebruik van de applicatie wordt een jaarlijks bedrag in rekening gebracht. Daarboven wordt betaald per geselecteerde gegevensgroep.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een persoonsgebonden licentie die alleen door uzelf mag worden gebruikt. Maken uw collega’s ook gebruik van de WOZ-waarde? Het aanspreekpunt van de organisatie, de licentiehouder, kan zelf de andere gebruikers beheren. Elke gebruiker heeft inzicht in het eigen gebruik van de Vastgoedscanner. De licentiehouder heeft inzicht in het totaalgebruik en kan de laatste vijf facturen inzien.

Maatregelen tegen misbruik

DataLand heeft de volgende maatregelen tegen onrechtmatig gebruik van WOZ-gegevens uit de Vastgoedscanner genomen, met name bij het opvragen van de exacte WOZ waarde:

 • Verklaring bij aanmelding
  Gebruikers verklaren bij het aangaan van een overeenkomst dat zij gerechtigd zijn om gebruik te maken van de exacte WOZ-waarde;
 • Controle bij aanmelding
  Bij het aanmelden van gebruikers wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of zij gerechtigd zijn om gebruik te maken van de exacte WOZ-waarde;
 • Akkoord gebruiksvoorwaarden
  Voordat elk rapport wordt geopend verklaart de gebruiker expliciet dat hij akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en dat hij bij misbruik een strafbaar feit begaat;
 • Registratie opgevraagde WOZ-rapporten
  Van elk opgevraagd rapport wordt vastgelegd wanneer en door wie dit rapport is opgevraagd;
 • Steekproefsgewijze controle van opvragingen
  Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de opvraging rechtmatig is. In voorkomende gevallen kan justitie worden ingeschakeld of kan de gebruikslicentie worden ontnomen. Er is een Controleprotocol (pdf), waarin staat aangegeven op welke wijze controle kan plaatsvinden.

De Vastgoedscanner is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Waarderingskamer, het Ministerie van Financiën en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Tevens heeft de accountant geconcludeerd dat ‘na toetsing van de geboden oplossing er in de praktijk volgens ons rechtmatig gehandeld wordt in het toegankelijk maken van WOZ-gegevens.’

Tarieven 2021

Voor een licentie op de Vastgoedscanner wordt jaarlijks € 115,33 in rekening gebracht. Wilt u voor meer dan één persoon toegang tot de Vastgoedscanner? Dat kan. Vervolglicenties kosten eveneens € 115,33 per jaar (exclusief BTW) en geven steeds vijf personen toegang. Wilt u voor meerdere vestigingen een licentie aanvragen? Ook dat is mogelijk. Per vestiging dient dan (afhankelijk van het aantal personen dat per vestiging de Vastgoedscanner moet kunnen raadplegen) minimaal één licentie aangevraagd te worden.

Aanvullend op de jaarlijkse licentiekosten wordt een bedrag betaald per opgevraagde gegevensgroep.

Per gegevensgroep worden de volgende tarieven gehanteerd (bedragen exclusief BTW):

Jaarlicentie Vastgoedscanner: € 115,33

WOZ-waarde € 5,51
Lokale lasten gratis
Object € 1,34
Deelobjecten € 1,34
Kadastraal (per aanduiding) € 2,95
Woning uitgebreid € 18,75
Buurtstatistiek gratis
Objectindeling (alleen gemeente Rotterdam) € 1,90
Plattegrond (alleen gemeente Rotterdam) € 1,90

 

Voor leden van de SRA / NOAB gelden gereduceerde tarieven. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Op het gebruik van de Vastgoedscanner zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

U kunt de voorwaarden hier inzien en downloaden.

Administratief

Facturen worden altijd per mail verstuurd aan de licentiehouder. Deze licentiehouder kan ook in de applicatie de factuur oproepen. Ga naar de rubriek ‘MIJN VASTGOEDSCANNER’ en klik rechtsonder onder de kop ‘Facturen’ op de factuur van uw voorkeur.

Gebruikers die geen licentiehouder zijn, kunnen geen factuur opvragen. Wel hebben zij in de rubriek ‘MIJN VASTGOEDSCANNER’ inzage in hun eigen gebruiksgegevens.

Een contactpersoon noemen we in de Vastgoedscanner licentiehouder. Een licentiehouder kan contactgegevens van gebruikers wijzigen, nieuwe gebruikers aanmaken en licenties van bestaande gebruiker intrekken. Als de licentiehouder zijn taken wil overdragen aan een collega (omdat hij bijvoorbeeld de organisatie verlaat), dan dient hij contact op te nemen met DataLand. Daar wordt vastgelegd wie de nieuwe contactpersoon is. De oude contactpersoon verliest op dat moment zijn inlogrechten en de nieuwe contactpersoon ontvangt zijn wachtwoord via de mail. Er mag in geen geval gebruik worden gemaakt van logingegevens van collega’s, een licentie op de Vastgoedscanner is altijd persoonsgebonden.

Elke gebruiker heeft zicht op zijn eigen verbruik. Ga naar de rubriek ‘MIJN VASTGOEDSCANNER’ en geef onder ‘Dashboard’ de begin- en einddatum aan van de periode waarover u het gebruik wilt zien. Na een druk op de knop ‘Zoeken’ wordt in beeld gebracht welke rapporten u heeft opgevraagd. U ziet het adres waarop het rapport betrekking heeft, de gegevensgroepen die met dit rapport zijn opgevraagd en het tarief dat voor dit rapport geldt. Ook worden de opvragingen gesommeerd en wordt het totaalbedrag vermeld van alle rapporten in de opgevraagde periode.

De licentiehouder heeft met dezelfde functie zicht op het totaal aan opvragingen binnen de gehele organisatie of het organisatieonderdeel. Daarnaast kan de licentiehouder onder de kop ‘Facturen’ de laatst verstuurde facturen zien.

Applicatie

Van elk type rapport is een voorbeeldrapport beschikbaar dat gratis is op te vragen. U kunt dit rapport op twee manieren opvragen:

 1. Tijdens het opvragen van een object ziet u de beschikbare gegevensgroepen voor het adres achter elkaar staan. Door op de knop ‘Meer’ te klikken, komt u bij de pagina waarop een beschrijving wordt gegeven van de betreffende gegevensgroep. Geheel onder aan deze pagina staat ‘BEKIJK VOORBEELDRAPPORT’ waarmee u een voorbeeldrapport kunt opvragen.
 2. De pagina die opgevraagd kan worden vanuit de applicatie is ook direct te benaderen via http://vastgoedscanner.nl/hoe-werkt-het/ en door te klikken op het gewenste rapport.

Met de i-knop achter ‘Zoeken’ vindt u vele mogelijk om een adres en daarmee rapportinformatie te vinden. Let er op dat wanneer een postcode deel uitmaakt van de zoekvraag u deze zonder spatie dient in te geven, dus ‘8091HP’ en niet ‘8091 HP’. Wanneer u op zoek bent naar een adres met een huisletter, dan dient u huisnummer en huisletter NIET aaneen te schrijven, dus ‘Lange Tiendeweg 13 a’ en niet ‘Lange Tiendeweg 13a’. Zoekt u in dit geval op ‘Lange Tiendeweg 13’ dan zal het adres ‘Lange Tiendeweg 13a’ een van de zoekresultaten zijn.

Bij het opvragen van Kadastrale informatie wordt informatie bij het Kadaster opgevraagd op basis van de zogeheten ‘Kadastrale aanduiding’. Omdat het opvragen in de Vastgoedscanner vrijwel altijd op adres plaatsvindt, wordt er op de achtergrond met een relatietabel van het Kadaster gezocht naar de bijbehorende kadastrale aanduiding. In enkele gevallen kan de aanduiding niet gevonden worden omdat de relatie nog niet gelegd is of niet gelegd kan worden. Het kadastrale rapport is in dit geval niet opvraagbaar via de Vastgoedscanner.

Als gevolg van hernummeringen, bouw of sloop, bezwaarprocedures of waardeblokkeringen zijn individuele waarden soms niet opvraagbaar. Van gemeenten die niet aangesloten zijn bij DataLand zijn eveneens geen WOZ-waarden beschikbaar.

Overig

Klik rechtsboven op de site op de knop ‘LOGIN’. Onder het inlogscherm staat cursief de tekst ‘Wachtwoord vergeten?’ aangeduid. Een klik hierop leidt naar een nieuw scherm waarop u uw mailadres kunt ingeven. Via de mail ontvangt u nu een nieuw wachtwoord dat u kunt gebruiken om alsnog toegang te krijgen. Via de applicatie kunt u nu onder ‘MIJN VASTGOEDSCANNER’ en ‘Profielgegevens’ uw nieuw verkregen wachtwoord wijzigen in een beter te onthouden wachtwoord.

Mijn vraag staat hier niet bij. Waar kan ik terecht?

Op de website zelf staat veel informatie over de informatieproducten die met de Vastgoedscanner worden aangeboden. Daarnaast staan ín de applicatie i-symbolen waarmee extra informatie over de betreffende functie kan worden opgevraagd. Komt u er toch niet uit, neem dan contact op met Monique de Ruiter van DataLand via vastgoedscanner@dataland.nl of bel tijdens kantooruren 088 32 82 018.

 

Hoe bevalt de Vastgoedscanner?

Van Soest – Accountants bv
Regelmatig zijn wij op de Vastgoedscanner te vinden. Vooral om WOZ-waardes op te zoeken en zo nu en dan voor kadastrale gegevens, zoals perceelgrootte en soort recht en gerechtigden. Er zijn meer gegevens voorhanden, maar die hebben wij niet nodig. Dirk Bassa, Accountant, Van Soest – Accountants bv
Doornhein Administraties en Belastingen BV
Tijdswinst, dat is wat de Vastgoedscanner mij en mijn klanten oplevert. Het doorspitten van kasten en papieren behoort bij de klant tot het verleden, in een handomdraai heb ik de WOZ-waarde op de Vastgoedscanner gevonden. En dat tegen een redelijke prijs. Gerard Doornhein, Belastingadviseur, Doornhein Administraties en Belastingen BV
Huyssteede Makelaars
Bij Huyssteede Makelaars gebruiken we de Vastgoedscanner bij het uitwerken van taxatierapporten. Gemiddeld zes keer per week vragen we het bouwjaar en woonoppervlak op. Een fluitje van een cent: je hoeft alleen postcode en huisnummer in te voeren en krijgt de informatie direct. Yvonne Heijhoff, Register makelaar – taxateur, Huyssteede Makelaars
Hatéka
Al vier jaar lang gebruik ik de Vastgoedscanner wekelijks, vooral om de WOZ-waarde op te zoeken. Deze waarde gebruik ik als referentie bij taxaties en voor hypotheekaanvragen. De laatste tijd zie ik bij steeds meer woningen informatie over het energielabel. Handig! Cees Hamelink, Eigenaar, Hatéka
AchtenvanGent Notarissen
Bijna dagelijks zoeken we in de Vastgoedscanner de WOZ-waarde en de zakelijke lasten van woningen op voor de afrekening bij overdrachten. Dat gaat snel en gemakkelijk; de woningen zijn goed te vinden, en we kunnen de gevraagde gegevens direct gebruiken. Annette Satijn, Notarieel medewerkster, AchtenvanGent Notarissen
CMS in Amsterdam
Al vijf jaar gebruiken we de WOZ-waarden en zakelijke lasten uit de Vastgoedscanner. In deze vijf jaar is het maar één keer voorgekomen dat de WOZ-waarde van een gemeente afweek van de waarde van de Vastgoedscanner. Ingrid Louis, Notarieel medewerker, CMS