Overige geïnteresseerden

Bent u beroepshalve geïnteresseerd in vastgoedgegevens? De Vastgoedscanner wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld woningcorporaties, overheden en gemeentelijke (belasting)samenwerkingsverbanden, voor diverse doeleinden.

Beschikbare vastgoedgegevens

In de Vastgoedscanner kunt u van een object onder meer de volgende gegevens opvragen:

  • WOZ-gegevens: waardeklasse en waardeontwikkeling;
  • Gemeentelijke lasten: onroerendzaakbelasting (OZB), reinigingsheffing, rioolheffing en heffingskorting;
  • Bouwkundige gegevens: bouwjaar, inhoud, gebruiksoppervlak, bouwbestemming, gebruiksfunctie, aantal woonlagen, gebruiksklasse, soort woning, energielabel en energie-index, gebruik en eigendom, monumenttype;
  • Buurtstatistiek met demografische informatie, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
  • Kadastrale informatie (zoals publiekrechtelijke beperkingen).

Voordelen

Een licentie op de Vastgoedscanner biedt o.a.  de volgende voordelen:

  • De Vastgoedscanner is 24 uur per dag en 7 dagen per week online beschikbaar. Dit betekent een snelle en directe toegang tot de gewenste gegevens;
  • Tijdbesparend en klantvriendelijk;
  • De Vastgoedscanner levert betrouwbare vastgoeddata. De gegevens zijn namelijk rechtstreeks afkomstig van de (gemeentelijke) bron;
  • Eén centraal punt voor de ontsluiting van gemeentelijke en kadastrale informatie.

Kosten

Klik hier voor een overzicht van de tarieven.