Vastgoedscanner voor Notarissen

Notarissen hebben in de Vastgoedscanner snel en gemakkelijk toegang tot de benodigde vastgoedgegevens voor onder andere het vaststellen van de te verrekenen lasten tussen koper en verkoper bij de overdracht van een pand. Daarnaast biedt de Vastgoedscanner ook relevante informatie voor het vaststellen van een indicatie van de waarde van een pand, zijn de gegevens over lokale lasten en de publieksrechtelijke beperkingen van een object op te vragen en  kunnen gegevens uit de Vastgoedscanner bijdragen aan de signalering van mogelijke vastgoed- en hypotheekfraude. In 2014 werden door notarissen ruim 20.000 rapporten opgevraagd in de Vastgoedscanner.

Beschikbare vastgoedgegevens

In de Vastgoedscanner kunt u van een object onder meer de volgende gegevens opvragen:

 • WOZ-gegevens: waarde en waardeontwikkeling;
 • Gemeentelijke lasten: onroerendzaakbelasting (OZB), reinigingsheffing, rioolheffing en heffingskorting;
 • Kadastrale gegevens: perceelgrootte, omschrijving kadastraal object, soort recht en gerechtigden;
 • Bouwkundige gegevens: bouwjaar, inhoud, gebruiksoppervlak, bouwbestemming, gebruiksfunctie, aantal woonlagen, gebruiksklasse, soort woning, gebruik en eigendom, monumenttype;
 • Buurtstatistiek met demografische informatie, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Publiekrechtelijke beperkingen.

Voordelen

Notarissen genieten bij het gebruik van de Vastgoedscanner van de volgende voordelen:

 • De Vastgoedscanner is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Dit betekent een snelle en directe toegang tot de gewenste gegevens;
 • Tijdbesparend en klantvriendelijk: er hoeft geen navraag meer worden gedaan bij cliënten of gemeentelijke belastingdiensten;
 • De Vastgoedscanner levert betrouwbare vastgoeddata. De gegevens zijn namelijk rechtstreeks afkomstig van de (gemeentelijke) bron;
 • De WOZ-waarde én de lokale lasten worden aangeboden in één overzicht en hoeven derhalve niet meer bij verschillende bronnen te worden opgevraagd;
 • Direct inzicht in de publiekrechtelijke beperkingen die gelden voor een object.

Kosten

Klik hier voor een overzicht van de tarieven.