Vastgoedscanner voor Banken en Verzekeraars

Banken en verzekeraars hebben in de Vastgoedscanner online direct toegang tot relevante objectinformatie ten behoeve van onder andere het beheer en verstrekking van hypothecaire financieringen, het opstellen van taxaties van een onderpand of portefeuille of voor het bepalen van de herbouwwaarde ten behoeve van een opstalverzekering. Ook kunnen gegevens uit de Vastgoedscanner ondersteunen bij het opsporen van hypotheekfraude en bij het inschatten van (financiële) risico’s. In 2014 werden door banken en verzekeraars circa 50.000 rapporten aangevraagd in de Vastgoedscanner.

Beschikbare vastgoedgegevens

In de Vastgoedscanner kunnen van een object onder meer de volgende gegevens worden opgevraagd:

  • WOZ-gegevens: waarde en waardeontwikkeling;
  • Gemeentelijke lasten: onroerendezaakbelasting (OZB), reinigingsheffing, rioolheffing en heffingskorting;
  • Kadastrale gegevens: perceelgrootte, omschrijving kadastraal object, publiekrechtelijke beperkingen, soort recht, en gerechtigden;
  • Bouwkundige gegevens: bouwjaar, inhoud, gebruiksoppervlak, bouwbestemming, gebruiksfunctie, aantal woonlagen, gebruiksklasse, energielabel; soort woning, gebruik en eigendom, monumenttype;
  • Buurtstatistiek met demografische informatie, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voordelen

Een licentie voor de Vastgoedscanner biedt voor banken en verzekeraars diverse voordelen:

  • De Vastgoedscanner is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Dit betekent een snelle en directe toegang tot de gewenste gegevens;
  • Tijdbesparend en klantvriendelijk: er hoeft geen navraag meer worden gedaan bij cliënten of gemeentelijke belastingdiensten, hypotheekaanvragen hebben hierdoor een kortere doorlooptijd;
  • De Vastgoedscanner levert betrouwbare vastgoeddata. De gegevens zijn namelijk rechtstreeks afkomstig van de (gemeentelijke) bron;
  • De juiste verzekeringspremies kunnen worden berekend dankzij een betere risico-inventarisatie die kan worden gemaakt met de beschikbare informatie over deelobjecten.

Kosten

Klik hier voor een overzicht van de tarieven.