Hoe werkt de Vastgoedscanner?

Met de webapplicatie Vastgoedscanner krijgt u in vier eenvoudige stappen toegang tot adresgerelateerde informatie: u logt in, u zoekt een adres, u selecteert de inhoud en u ontvangt het rapport.

1. U logt in

De Vastgoedscanner is 24 uur per dag in de lucht. U kunt dus op elk gewenst moment informatie opvragen. Inloggen doet u met uw persoonlijk mailadres en het wachtwoord dat u bij de aanvraag krijgt. Nog géén licentie? Vraag deze dan hier aan.

2. U zoekt een adres

Na het inloggen geeft u aan in welk object u geïnteresseerd bent. De informatie wordt gepresenteerd per adres, maar u kunt ook zoeken op andere kenmerken:

 • op straatnaam, huisnummer en woonplaats;
 • op postcode en huisnummer;
 • op kadastrale aanduiding;
 • op WOZ-objectnummer.

Als uw zoekvraag onvoldoende specifiek is (b.v. ‘Keizerstraat 68’), dan volgen enkele suggesties waaruit u een keuze kunt maken. Vervolgens wordt het gevraagde object op de kaart getoond waarmee u kunt controleren of u het juiste object heeft geselecteerd.

3. U selecteert de inhoud

Na de adresselectie wordt aangegeven welke informatie beschikbaar is. Alle gegevens zijn gegroepeerd in zogeheten gegevensgroepen die u naar keuze kunt opnemen in uw rapport. Niet elke gegevensgroep is voor elk adres aanwezig. Klik op een gegevensgroep om gedetailleerde informatie over de betreffende gegevensgroep te lezen en een voorbeeldrapport te bekijken.

 • Object: bouwkundige en gebruiksgegevens van het gehele object, naast informatie over het energielabel;
 • Deelobjecten: kenmerken van deelobjecten, zoals het bouwjaar van een schuur of de inhoud van een garage;
 • WOZ-waarde: WOZ-waarde en waardeontwikkeling voor geautoriseerde afnemers;
 • Lokale lasten: gemeentelijke lasten in absolute bedragen en in percentages van de WOZ-waarde;
 • Kadastraal: kadastrale informatie zoals zakelijk gerechtigde, perceelgrootte en de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen;
 • Buurtstatistiek: demografische informatie over de buurt waarin het object gelegen is, zoals aantallen inwoners, huishoudens zonder kinderen en de bevolkingsdichtheid;
 • Woning uitgebreid: zeer gedetailleerd woningrapport, compleet met topografische kaart, kadastrale kaart en foto’s;
 • Objectindeling: informatie over Rotterdamse woningen, zoals aantallen kamers, de oppervlakte van de woonkamer en de bouwlaag van de toegangsdeur;
 • Plattegrond: indelingsschetsen van Rotterdamse woningen, veelal uit de bouwtijd.

De door u geselecteerde gegevensgroepen worden automatisch bewaard voor een volgende aanvraag. Uiteraard kunt u per aanvraag de gegevensgroepen selecteren die u wilt opvragen. Bij elke gegevensgroep wordt het tarief aangegeven en u ziet direct de totale kosten voor het rapport. Bij de gegevensgroepen WOZ-waarde, kadastraal en woninginformatie hebben we (soms) wat extra informatie nodig om het rapport te kunnen samenstellen.

4. U ontvangt het rapport

Zodra u uw keuze bevestigt, wordt het rapport gegenereerd en aan u gepresenteerd in een pdf-bestand. U kunt het rapport afdrukken of in uw eigen omgeving opslaan. Opgevraagde rapporten worden zeven dagen bewaard en kunnen in de Vastgoedscanner gratis en gemakkelijk worden opgeroepen.

Extra functies

De gebruiker van de Vastgoedscanner kan via de functie MijnVastgoedscanner zijn gebruiksgegevens en gemaakte kosten terugzien. De licentiehouder heeft als contactpersoon van de organisatie die mogelijkheid voor het gehele bedrijf en alle gebruikers. De licentiehouder kan ook zelf gebruikers toevoegen, aanpassen of verwijderen (bijvoorbeeld bij vertrekkende of nieuwe medewerkers) en heeft via de Vastgoedscanner toegang tot de facturen van de laatste vijf kwartalen.

Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar van de Vastgoedscanner. Die vindt u in de webapplicatie zelf.

Toegang & veiligheid

De WOZ-waarde is alleen toegankelijk voor personen die gerechtigd zijn om WOZ-waardes te gebruiken. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u een licentie kunt aanvragen en over de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om misbruik van gegevens tegen te gaan.

Toegang

De Vastgoedscanner is toegankelijk voor:

  • Gebruikers die in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object handelen;
  • Notarissen die op grond van artikel 37h van de wet Waardering Onroerende Zaken toegang hebben tot WOZ-gegevens;
  • Vertegenwoordigers van banken of verzekeringsmaatschappijen die op grond van artikel 40a van de wet Waardering Onroerende Zaken toegang hebben tot de WOZ-waarden van woningen.

DataLand behoudt zich het recht voor om bij aanvraag van een licentie te vragen om te bewijzen dat u gerechtigd bent om de WOZ-waarde te gebruiken.

Licentie aanvragen

Een licentie voor de Vastgoedscanner kan bij DataLand worden aangevraagd. Voor het gebruik van de applicatie wordt een jaarlijks bedrag in rekening gebracht. Daarboven wordt betaald per geselecteerde gegevensgroep.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een persoonsgebonden licentie die alleen door uzelf mag worden gebruikt. Maken uw collega’s ook gebruik van de WOZ-waarde? Het aanspreekpunt van de organisatie, de licentiehouder, kan zelf de andere gebruikers beheren. Elke gebruiker heeft inzicht in het eigen gebruik van de Vastgoedscanner. De licentiehouder heeft inzicht in het totaalgebruik en kan de laatste vijf facturen inzien.

Maatregelen tegen misbruik

DataLand heeft de volgende maatregelen tegen onrechtmatig gebruik van WOZ-gegevens uit de Vastgoedscanner genomen, met name bij het opvragen van de exacte WOZ waarde:

 • Verklaring bij aanmelding
  Gebruikers verklaren bij het aangaan van een overeenkomst dat zij gerechtigd zijn om gebruik te maken van de exacte WOZ-waarde;
 • Controle bij aanmelding
  Bij het aanmelden van gebruikers wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of zij gerechtigd zijn om gebruik te maken van de exacte WOZ-waarde;
 • Akkoord gebruiksvoorwaarden
  Voordat elk rapport wordt geopend verklaart de gebruiker expliciet dat hij akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en dat hij bij misbruik een strafbaar feit begaat;
 • Registratie opgevraagde WOZ-rapporten
  Van elk opgevraagd rapport wordt vastgelegd wanneer en door wie dit rapport is opgevraagd;
 • Steekproefsgewijze controle van opvragingen
  Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de opvraging rechtmatig is. In voorkomende gevallen kan justitie worden ingeschakeld of kan de gebruikslicentie worden ontnomen. Er is een Controleprotocol (pdf), waarin staat aangegeven op welke wijze controle kan plaatsvinden.

De Vastgoedscanner is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Waarderingskamer, het Ministerie van Financiën en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Tevens heeft de accountant geconcludeerd dat ‘na toetsing van de geboden oplossing er in de praktijk volgens ons rechtmatig gehandeld wordt in het toegankelijk maken van WOZ-gegevens.’

Tarieven

Voor een licentie op de Vastgoedscanner wordt jaarlijks € 105,- in rekening gebracht. Wilt u voor meer dan één persoon toegang tot de Vastgoedscanner? Dat kan. Vervolglicenties kosten eveneens € 105,- per jaar (exclusief BTW) en geven steeds vijf personen toegang. Wilt u voor meerdere vestigingen een licentie aanvragen? Ook dat is mogelijk. Per vestiging dient dan (afhankelijk van het aantal personen dat per vestiging de Vastgoedscanner moet kunnen raadplegen) minimaal één licentie aangevraagd te worden.

Aanvullend op de jaarlijkse licentiekosten wordt een bedrag betaald per opgevraagde gegevensgroep.

Per gegevensgroep worden de volgende tarieven gehanteerd (bedragen exclusief BTW):

WOZ-waarde € 3,25
Lokale lasten gratis
Object € 1,25
Deelobjecten € 1,25
Kadastraal (per aanduiding) € 3,50
Woning uitgebreid € 23,50
Buurtstatistiek € 1,75
Objectindeling (alleen gemeente Rotterdam) € 1,75
Plattegrond (alleen gemeente Rotterdam) € 1,75

Vanaf 1 december 2016 bedraagt het tarief voor de jaarlicentie voor notarissen eveneens € 105,- per jaar.

Voor leden van de SRA / NOAB gelden gereduceerde tarieven. Klik hier voor meer informatie.

Op het gebruik van de Vastgoedscanner zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

U kunt de voorwaarden hier inzien en downloaden.

Hoe bevalt de Vastgoedscanner?

Van Soest – Accountants bv
Regelmatig zijn wij op de Vastgoedscanner te vinden. Vooral om WOZ-waardes op te zoeken en zo nu en dan voor kadastrale gegevens, zoals perceelgrootte en soort recht en gerechtigden. Er zijn meer gegevens voorhanden, maar die hebben wij niet nodig. Dirk Bassa, Accountant, Van Soest – Accountants bv
Doornhein Administraties en Belastingen BV
Tijdswinst, dat is wat de Vastgoedscanner mij en mijn klanten oplevert. Het doorspitten van kasten en papieren behoort bij de klant tot het verleden, in een handomdraai heb ik de WOZ-waarde op de Vastgoedscanner gevonden. En dat tegen een redelijke prijs. Gerard Doornhein, Belastingadviseur, Doornhein Administraties en Belastingen BV
Huyssteede Makelaars
Bij Huyssteede Makelaars gebruiken we de Vastgoedscanner bij het uitwerken van taxatierapporten. Gemiddeld zes keer per week vragen we het bouwjaar en woonoppervlak op. Een fluitje van een cent: je hoeft alleen postcode en huisnummer in te voeren en krijgt de informatie direct. Yvonne Heijhoff, Register makelaar – taxateur, Huyssteede Makelaars
Hatéka
Al vier jaar lang gebruik ik de Vastgoedscanner wekelijks, vooral om de WOZ-waarde op te zoeken. Deze waarde gebruik ik als referentie bij taxaties en voor hypotheekaanvragen. De laatste tijd zie ik bij steeds meer woningen informatie over het energielabel. Handig! Cees Hamelink, Eigenaar, Hatéka
AchtenvanGent Notarissen
Bijna dagelijks zoeken we in de Vastgoedscanner de WOZ-waarde en de zakelijke lasten van woningen op voor de afrekening bij overdrachten. Dat gaat snel en gemakkelijk; de woningen zijn goed te vinden, en we kunnen de gevraagde gegevens direct gebruiken. Annette Satijn, Notarieel medewerkster, AchtenvanGent Notarissen
CMS in Amsterdam
Al vijf jaar gebruiken we de WOZ-waarden en zakelijke lasten uit de Vastgoedscanner. In deze vijf jaar is het maar één keer voorgekomen dat de WOZ-waarde van een gemeente afweek van de waarde van de Vastgoedscanner. Ingrid Louis, Notarieel medewerker, CMS